Scroll to top

Andrew Salgado pinta retrats crus de persones que senten emocions autèntiques. El seu estil és retratar aquests sentiments amb una tècnica metafòrica enlloc d’una representació “realista” dels seus models. A través de la pintura a l’oli l’espectador pot treure conclusions sobre l’ambient, la personalitat, i la narrativa darrere dels rostres. Els colors brillants poden indicar un estat d’ànim aixecat, línies borroses indiquen una ment accelerada, i la imatge vaguetat indica una ànima perduda. A través de la manipulació subtil de la pintura a l’oli, Andrew Salgado inventar relats sobre els seus models.

Salgado explica: “A través del meu tractament de la forma i el contingut, no li demano a l’espectador considerar els aspectes tècnics de les meves pintures sinó el paper que els mitjans de comunicació metafòrica assumeixen en el meu treball, i, finalment, la relació de les meves pintures amb la narrativa i la mitologia”.

Veure més de les pintures de Salgado a la seva pàgina web aquí.

BY JUSTIN CROWE

Related posts