Hotel Les Brases Home Hotel Les Brases Ofertes Hotel Les Brases Oferta Hotel Les Brases Reserva Hotel Les Brases Serveis de l'Hotel Hotel Les Brases Blog

Gran projecte de lloc web per a l'Hotel referència de Sort.

L'establiment conta amb un complet lloc web on s'enumeren les ofertes d'estància, els possibles packs, excursions... Des de la seva realització allà per l'any 2007 a anat actualitzant-se continúament per tal d'oferir nous serveis als visitants. Podem veure fotografies de les instal·lacions, dels restaurants, dels menjars...

Actualment es pot reservar on-line i abonar l'estància mitjançat pasarel·la de pagament. També hi ha disponible una versió per a mòbil des de començaments de 2013 i un blog connectat a FaceBook i Twiter.

Visitar web