Scroll to top

category: Disseny i Programació Web

Ileroil Redisseny Web

Tras uns anys de funcionament i un canvi d'imatge promogut per Shell a nivell general, hem actualitzat el disseny de la web del Distribuïdor Oficial Shell a Lleida (ILEROIL).

A part del canvi estètic per un altre de colors més clars i identificatius de la marca, hem realitzar un mòdul de notícies i ofertes a la pàgina d'inici de la web. També, hem realitzar la programació i el disseny d'un sistema de comunicats per a què Ileroil pugui informar als clientes de les ofertes puntuals dels seus productes, informar sobre aconteixementes, resultats esportius, promocions... Una actualització orientada a millorar l'experiència de l'usuari.