Scroll to top

category: Imatge Corporativa - Logotips

Frutas Godoy Logo

Redisseny del logotip corporatiu realitzat per a Frutas Godoy, empresa familiar majorista, distribuidora i comercialitzadora de Fruites i Verdures a la provincia de Lleida i Osca.

Frutas Godoy té una experiència de més de 40 anys adaptant-se constantment als canvis i també a les noves tecnologies, i tot això sense perdre el caràcter familiar i tracte individual a tots i cadascun dels seus clients.