Scroll to top

category: Imatge Corporativa - Logotips

Cal Trepat – Logo

Projecte fictici personal per a revàlida final de carrera.

Consistent en la realització de tot el proyecte gràfic del Museo Cal Trepat de Tàrrega (incloent logotip).

  • Skills

    Imatge Corporativa - Logotips