Publikment-tarjeta

Disseny de targes nominals a dues cares i tres tintes.

Part posterior amb l'imagotip en gran tamany i inclussió del codi QR a la part anterior.