Celler-Dues-Portes-Targes

Ralització del disseny de la tarja comercial de l'establiement de tapes de la ciutat de Lleida